Avaluació

Cada persona marca el seu propi ritme i la nostra feina és ajudar a assolir els objectius marcats, sempre respectant els diferents temps.
L’avaluació que duem a terme es basa en una visió global de la persona, per aquest raó tenim en compte diferents aspectes de la seva vida abans de plantejar la teràpia, que nosaltres considerem l’adequada en cada cas concret.
Per dur a terme aquesta avaluació comptem amb diferents eines:

  • L’observació, en el cas dels infants, observem com és el seu llenguatge, comportament i parla davant dels adults responsables i en absència d’aquests.
  • La nostra metodologia és mitjançant el joc, amb diferents joguines i activitats, valorem els patrons de comportament i llenguatge de l’infant.
  • Fem servir diferents tests estandarditzats per tal d’aportar dades estàndards de l’infant, com ara el PLON-R, el PROLEC, el TALE, el ITPA, entre d’altres.
  • I finalment, considerem que la visió global de la persona només es pot adquirir tenint en compte l’entorn (família directe, família extensa, escola, dentista i/o d’altres professionals). Aquest és clau per una bona reeducació o rehabilitació. Per aquest motiu, fomentem el treball interdisciplinar i ens posem en contacte amb el professional necessari.