Equip

Camila Ariosa

Logopeda especialista en Estimulació primerenca i neurorehabilitació.
Amb formació en reeducació vocal en cas de disfonies orgàniques i /o funcionals.

Camila Ariosa

Carla Marcet

Psicóloga especialista en reeducació amb persones diagnosticades de TDA i TDAH.
Amb formació en Psicologia Clinica i neurorehabilitació.

Carla Marcet

Ines Rojo

Especialista en Art-teràpia
Es tracta d’una psicoteràpia on a través de la creació artística i el joc simbòlic,
ajuda a comprendre les emocions i prendre consciència d’aquestes.

Ines Rojo